Parkcommissie 2017

Zie het menu aan de linkerkant voor het baanrooster.

Het Parkcommissie is samen met de groundsmannen en de bestuursafgevaardigde verantwoordelijk voor het prepareren en het onderhouden van de banen, het park en gebouwen. Anderhalf maand voor het begin van het seizoen worden de gravelbanen door de leden van de baanonderhoud en de groundsmannen speelklaar gemaakt, dit houdt o.a. in:

  • de bovenste laag van het gravel wordt afgeschraapt en afgevoerd;
  • nieuwe gravel wordt gestrooid en verspreidt;
  • het nieuwe gravel wordt met een frees met het oude gravel vermengd;
  • de banen worden dan vlakgemaakt door middel van veel slepen met stalen balken, betonmatten en sleepnetten;
  • de belijning wordt opnieuw aangebracht;
  • als laatste wordt alles veelvuldig gewalst en waar nodig verder gevlakt.

De groundsmannen zijn in deze weken ook vaak op werkdagen bezig.

Tijdens het seizoen worden de banen door de week 's morgens vroeg door één van de groundsmannen geprepareerd. Hiermee zijn zij 2 á 3 uur per dag bezig. In het weekend worden de banen door de leden van de baanonderhoud zelf geprepareerd. Zij beginnen meestal om 7:00 uur in de ochtend en zijn dan rond 9:00 uur klaar zodat de banen bespeeld kunnen worden. Hierna kunnen diverse klusjes rond de banen worden aangepakt. Door de week maakt het lid van de baanonderhoud dat dienst heeft dan 's middags of 's avonds een rondje over de banen om te controleren of alles nog 'heel' is, en kan indien nodig reparaties uitvoeren.
Wij werken in teams van twee. Een van de twee is ongeveer drie keer per seizoen een week 'eerste man'. Hij/zij kan in deze week indien nodig terugvallen op zijn back-up en ook natuurlijk op andere leden van de baanonderhoud.

De algemene leiding op het sportcomplex is in handen van leden van de Parkcommissie.
Bij problemen dient u zich tot hen te wenden. Hiervoor is in de kantine op een van de prikborden een "Baanonderhoud rooster" opgehangen waarop staat wie er dienst heeft. Persoonlijke telefoonnummers zijn hierop eveneens vermeld.
Het is belangrijk te weten dat een Parkcommissielid te allen tijde het recht heeft het spel te onderbreken als zich situaties voordoen die dit noodzakelijk maken. Dit zal niet gebeuren om u te pesten (wat nog wel eens als zodanig wordt ervaren) maar om u en de overige leden meer speelplezier te kunnen bieden.

De parkcommissie bestaat uit:

Naam:

Telefoonnummer:

Fred Stuijt (voorzitter)

0226-312836

Nigel Hale (bestuursafgevaardigde)       

0226-321082

Baanonderhoud

 

Wil Bleeker

0226-320428

Fred Wagenaar

0226-317445

Arno Vonk

0226-315309

Rolf van Alphen

072-5717995

Willem de Kraker (groundsman)

0226-314971

Geoffrey Hoorn

06-12124471

Piet Meulenberg

0226-316325

Nico Ooijevaar (groundsman)

0226-317287

Karel van Geebergen

0226-320175

Jan Möls (groundsman)

0226-315328

Gebouwenonderhoud

 

Jan Maijer

0226-314927

Cor Schuit

0226-313159

Groenonderhoud

 

Co Oudhuis

0226-315639

Menno Boon

0226-320910 

Copyright TV Tulp